Iesniedzamie dokumenti

IEVĒRĪBAI

  • nepieciešams iegūt  150 tālākizglītības punkti (TIP),no kuriem vismaz 60% (90 TIP) ir iegūti par profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumiem ( p. 12.1)
  • dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām
  • Iesniedzamie dokumenti (skat. zemāk "pievienotie faili"):
  • resertifikācijas lapa (3.pielikums) jāaizpilda elektroniski  -  I daļu, tsk. p.12.1 un p.12.2.aizpilda ārstniecības persona, un II daļu, tsk.p. 16., 17., 18.,19. aizpilda darba devējs vai pašnodarbināta persona
  • ārstniecības personas personiski sagatavots savas profesionālās darbības pārskats - pašvērtējums, ko apstiprina darba devējs vai pašnodarbinātā persona
  •  maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par (re)sertifikāciju ((re)sertifikācijas nodeva)

! Resertifikāciju piemēro ārstniecības personai, kura  Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm profesionālo darbību ir veikusi ne māzāk kā 3 gadus pēdējo 5 gadu periodā


Pievienotie faili:

doc Sertificējamās personas iesniegums Lejupielādēt
doc 2_pielikums_sertifikacijas-lapa 2022 .doc Lejupielādēt
doc (Re)sertificējamās personas profesionālās darbības pārskats Lejupielādēt
doc Resertificējamās personas iesniegums Lejupielādēt
doc 3_pielikums_resertifikacijas-lapa. 2022doc.doc Lejupielādēt
DOC Resertifikācijas lapa ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm Lejupielādēt