Sadarbības partneri

SIA „Rīgas Kosmētikas skola” – praktizējošu kosmētiķu profesionālās kvalifikācijas pilnveides un sertifikācijas jautājumos.

SIA „BT-1”- skaistumkopšanas profesionālo izstāžu organizēšanas un kosmētiķu profesionālo pasākumu sarīkošanas jautājumos.

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (LĀPPOS) – kosmētiķu sertifikācijas/resertifikācijas jautājumos.

SIA „Skaistuma nams” (Žurnāls Kosmetic Balticum) (www.kosmetic.lv) 

Latvijas Valsts Arhīvs - Asociācijas arhīva dokumentu uzskaitē un izmantošanā.

CIDESCO sekcija Krievijā

CIDESCO sekcija Somijā

CIDESCO sekcija Igaunijā