Asociācija

SIA „Rīgas Kosmētikas skola” – praktizējošu kosmētiķu profesionālās kvalifikācijas pilnveides un Asociācijas Valdes darba vietas nodrošināšanas jautājumos.

SIA „BT-1”- skaistumkopšanas profesionālo izstāžu organizēšanas un kosmētiķu profesionālo pasākumu sarīkošanas jautājumos.

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (LĀPPOS) – kosmētiķu sertifikācijas/resertifikācijas jautājumos.

Latvijas Valsts Arhīvs - Asociācijas arhīva dokumentu uzskaitē un izmantošanā.

CIDESCO sekcija Krievijā

CIDESCO sekcija Somijā

CIDESCO sekcija Igaunijā

ATBALSTĪTĀJBIEDRI

SIA „BT-1” (www.bt1.lv)

SIA „Veselības centrs 4” (www.vc4.lv)

SIA „Poetica” (www.poetica.lv)

SIA „Skaistuma nams” (Žurnāls Kosmetic Balticum) (www.kosmetic.lv)

SIA „ALLERGAN Baltics UAB Latvijas filiāle” 

SIA „TOP COSMETICS” (www.christina.co.il)

SIA „Megapressgroup”

SIA ""PharmaSwiss Latvia"

SIA "G.Miežis ārsts"