Goda biedri

Sakarā ar Asociācijas 10. gadu jubileju ir aktualizēts LKKA GODA BIEDRA statuss. Par nozīmīgu ieguldījumu kosmetoloģijas attīstībā, ilggadīgu darbu skaistumterapijas nozarē Asociācijas GODA BIEDRA nosaukums piešķirts: Inārai Ančupānei, dr.med., asoc. prof., Asociācijas prezidentei no 1995.g. līdz 2004.g., kā arī Goda Prezidentes nosaukums uz mūžu. Atzīmējot Asociācijas 20.gadskārtu, GODA BIEDRA nosaukums pieškirts vēl sešiem Asociācijas biedriem.

2005.gads
Sofijai Aļbovai, kosmētiķei; 
Jadvigai Azānei, kosmētiķei, profesionālās izglītības skolotājai; 
Nellijai Janaus, Asociācijas atbildīgajai sekretārei kopš 1995. gada, pirmās- Rīgas Kosmētikas skolas Latvijā direktorei; 
Alfrēdam Miltiņam, hab. med.dokt., prof., LZA Korespondētājloceklim; 
Edītei Ošai, kosmētiķei; 
Aldonai Ritenbergai, kosmētiķei; 
Silvijai Roigasei, kosmētiķei; 
Olgai Šaparovskai, kosmētiķei, stilistei- vizāžistei; 
Gaidai Glafīrai - Šķenderei, dermatoveneroloģei;

2015.gads
Largijai Eriņai, kosmētiķei
Anitai Knesei, kosmētiķei
Inārai Stepanovai, dermatologam, ārstam-kosmetologam
Olgai Stoļarovai, dermatologam, ārstam-kosmetologam
Ilzei Sudrabai, kosmētiķei
​Gundegai Zvirbulei, kosmētiķei, ārstam-kosmetologam