Par asociāciju

Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija (LKKA) ir profesionāļu plaši pārstāvēta, stabila sabiedriskā organizācija, kas dibināta 1995. gadā. LKKA apvieno kosmētiķus, ārstus - kosmetologus, skaistumkopšanas speciālistus (kosmetoloģijā) no visas Latvijas.

 

Nozīmīgākais LKKA veikums ir ieviestās kvalitatīvās izmaiņas kosmētiķa profesijas statusā (ārstniecības persona) un profesionālajā apmācībā (profesionālās vidējās izglītības programma un tālākizglītības programma kosmetoloģijā).

 

LKKA darbības mērķis mūsdienās - izglītot, piedāvāt 21. gadsimtam atbilstošas kompetences, lai skaistuma terapijas speciālists būtu konkurētspējīgs, gatavs pieņemt dažādus izaicinājumus atvērtajā skaistuma darba tirgū Latvijā un ārzemēs.

 

Sajust pasaules elpu, iegūt informāciju un jaunu pieredzi LKKA paver iekļaušanās starptautiskā apritē, dalība CIDESCO un CEPEC * aktivitātēs: gadskārtējos kongresos, sanāksmēs, meistarklasēs, skaistuma industrijas izstādēs Eiropā un citur pasaulē.

 

Asociācijas asociētais biedrs - Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola.

 

 *CIDESCO- Commite` International D’Esthetique et de Cosmetologie, (franču val.) – Starptautiskā Estētikas un Kosmetoloģijas Komiteja, (latviešu val.), dibināta 1946. gadā, birojs- Cīrihē. LKKA par CIDESCO sekciju kļuva 2004. gadā.

 

 *CEPEC - European Confederation of Professional Beauticians and Cosmetologists (angļu val.), Profesionālu kosmētiķu un kosmetologu Eiropas Konfederācija (latviešu val.), birojs- Briselē. LKKA uzņēma Konfederācijā 2012. gadā.

 

 

 

 

  • PĀRSKATS PAR VALDES PROFESIONĀLO DARBĪBU 2019. GADĀ