Apmācīttiesīga ārstniecības persona

Jaunais "Ārstniecības personu apmācīttiesību komisijas nolikums" stājas spēkā ar 2018. gada 3. aprīli.

Pielikums Nr. 1 - "Prasības apmācīttiesīgām ārstniecības personām".

! Ārstniecības personas - kosmētiķi, kas pamatojoties uz Ārstniecībaslikuma 33. panta 2. daļas nosacījumiem, ir tiesīgi apmācīt kosmētiķus.

Apmācīttiesīgas ārstniecības personas - kosmētiķi (uzklikšķini, lai piekļūtu sarakstam)

 

Apmācīttiesīgo dokumentu iesniegšana

Attēlu rezultāti vaicājumam “word icon”Apmācīttiesīga pretendenta anketa   ( uzklikšķini)

NB! Informācija apmācīttiesīgā statusa pretendentam - pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniskā formā un jāsaskaņo ar darba devēju un atbilstošo profesionālo asociāciju un tad jāiesniedz LĀPPOS Apmācīttiesību komisijai.

Apmācīttiesīgo ārstniecības personu dokumentus iesniedz attālināti, izmantojot šādas iespējas:

  1. sūtot pa pastu uz LĀPPOS adresi Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
  2. nogādājot LĀPPOS pasta kastītē Miera iela 28-3, Rīga (durvju kods 257)
  3. nosūtot elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: apmacittiesibas@lappos.lv

 

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisijas sēžu datumi 2023.gadā:
03.03.2023.
02.06.2023.
22.09.2023.
08.12.2023.