header.jpg, 22 kB

Ievadlapa

Kosmētiķis ir valsts reglamentēta profesija, tas nozīmē, ka valsts, sadarbībā ar attiecīgu profesionālo Asociāciju, reglamentē speciālista profesionālo darbību. To nosaka Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu,” 2001. g. 20. jūnijs. Kosmētiķa kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas vidējās profesionālās izglītības programmas kosmetoloģijā, kosmētiķa specialitātes nolikums, profesijas Standarts un profesionālās sertifikācijas noteikumi. Tikai kosmētiķa sertifikāts dod prakses tiesības specialitātē.

Akreditētas profesionālās vidējās izglītības un tālākizglītības programmas Kosmetoloģijā kosmētiķa specialitātē piedāvā: Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola, Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola, skaistumkopšanas
vidusskola "Beauty School".

Kosmētiķis- ir skaistuma terapijas speciālists, ārstniecības persona, kas nokārtojis sertifikācijas eksāmenu un ieguvis tiesības patstāvīgi strādāt skaistumkopšanas , kosmētikas salonos, kabinetos vai citās struktūrvienībās, kas sniedz kosmētiskos pakalpojumus individuāli vai strādājot kolektīvā. Kosmētiķis veic klienta sejas un ķermeņa ādas apstrādes un kopšanas procedūras, ir personīgi atbildīgs par savas profesionālās darbības rezultātiem un pieļautajām kļūdām, morālo un ētisko rīcību atbilstoši medicīnas ētikas normām. Kods Profesiju klasifikatorā- 3229 10.

Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu Asociācija (LKKA) ir sabiedriska organizācija (biedrība), reģistrācijas Nr. 40008009703, kas dibināta 1995. gada 19. februārī.

Asociācijas darbības mērķis un uzdevumi:

  • veikt kosmētiķa profesijas reglamentācijas darbu, sadarbībā ar attiecīgām valsts institūcijām;
  • izveidot un attīstīt kosmētiķa profesionālās izglītības un kvalifikācijas pilnveides sistēmu;
  • iesaistīties radniecīgu starptautisko un nacionālo skaistumterapeitu asociāciju darbībā;
  • veikt nepieciešamības gadījumā savu biedru profesionālo un tiesisko aizstāvību;

Asociācijas biedri ir fiziskas personas- sertificēti, kosmētiķu reģistrā reģistrēti praktizējoši kosmētiķi, tāpat ārsti -
kosmetologi un skaistumkopšanas speciālisti (kosmetoloģijā).

Asociācijas GODA biedri ir Valdes ieteiktas un kopsapulces ievēlētas personas, kurām ir sevišķi nopelni Asociācijas darbā un skaistumterapijas nozares attīstībā Latvijā.

Asociācijas atbalstītājbiedri ir Valdes akceptētas privātpersonas un juridiskas personas, kuras finansiāli un ar savu darbību atbalsta Asociāciju tās mērķu un uzdevumu īstenošanā.

2004. gada 4. jūlijā LKKA tika uzņemta starptautiskajā skaistumterapijas speciālistu profesionālajā Asociācijā, kļūstot par CIDESCO* sekciju Latvijā.

Saīsinājums *CIDESCO- Commite` International D’Esthetique et de Cosmetologie, (franču val.) – Starptautiskā Estētikas un Kosmetoloģijas Komiteja, (latviešu val.), dibināta 1946. gadā, birojs- Cīrihē, Šveicē. CIDESCO pārstāvēta 34 pasaules valstīs.

2012.gada 11.martā LKKA tika uzņemta Eiropas valstu kosmētiķu profesionālo asociāciju Konfederācijā - CEPEC (European Confederation of Professional Beauticians and Cosmetologists).

***

 

Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu Asociācija

J.Asara iela 5, Rīga, LV-1009

Reģ.Nr. 40008009703

SEB Banka

Konta Nr. LV25 UNLA 0001 0017 0063 4

 

cidesco.jpg, 44 kB