Sertifikācijas komisija

Rita Baumane
komisijas priekšsēdētāja - kosmētiķe, pašnodarbināta persona

Sandra Andže
komisijas locekle - kosmētiķe, SIA “REHO”

Terēze Beļkova
komisijas priekšēdētājas vietniece - kosmētiķe,  SIA „GMT Beauty Trade“ Valdes locekle

Anita Knese
komisijas locekle - kosmētiķe, pašnodarbinātā persona

Jeļena Laizāne
komisijas locekle - kosmētiķe, SIA "Ellena -L" direktore

Jekaterina Repiševska
komisijas sekretāre - kosmētiķe, pašnodarbināta persona