Iesniedzamie dokumenti

IEVĒRĪBAI

  • dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām
  • resertifikācijas lapa (3.pielikums) jāaizpilda elektroniski  -  I daļu, tsk. p.12.1 un p.12.2.aizpilda ārstniecības persona, un II daļu, tsk.p. 16., 17., 18.,19. aizpilda darba devējs vai pašnodarbināta persona
  • nepieciešams iegūt  150 tālākizglītības punkti (TIP),no kuriem vismaz 60% (90 TIP) ir iegūti par profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumiem ( p. 12.1)
  • ārstniecības personas personiski sagatavots savas profesionālās darbības pārskats - pašvērtējums, ko apstiprina darba devējs vai pašnodarbinātā persona
  • resertifikāciju piemēro ārstniecības personai, kura  Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm profesionālo darbību ir veikusi ne māzāk kā 3 gadus pēdējo 5 gadu periodā
  •  maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par (re)sertifikāciju

 

 


Pievienotie faili:

doc Sertificējamās personas iesniegums Lejupielādēt
doc Sertifikācijas lapa Lejupielādēt
doc Resertificējamās personas iesniegums Lejupielādēt
doc Resertifikācijas lapa Lejupielādēt
doc (Re)sertificējamās personas profesionālās darbības pārskats Lejupielādēt
DOC Resertifikācijas lapa ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm Lejupielādēt