Revīzijas komisija

Viktorija Daņilova – Revīzijas komisijas priekšsēdētāja

Maģistrs finanšu ekonomikā, finanšu analītiķis, kosmētiķe, pašnodarbināta persona

 

Ieva Radziņa - Revīzijas komisijas sekretāre

Psihologs, kosmētiķe, pašnodarbināta persona

 

Anita Aija Sprūdža - Revīzijas komisijas locekle

Kosmētiķe, pašnodarbināta persona