Darba tirgū ienāk jaunais kosmētiķis

30/08/2017

Sanāksmes dalībnieki, t.sk. 1. rindā no kreisās - Dace Roga (VM), Benita Feldmane (LĀPPOS, sveicam apaļā jubilejā!), Evija Uzare (IKVD), Nellija Janaus (asociācijas prezidente), 1. no labās – Maruta Daļecka (VISC). 

 

Sadarbībā ar Valsts Izglītības Satura Centra (VISC), Izglītības Kvalitātes Valsts Dienesta (IKVD), Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas (VM) un Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības (LĀPPOS) speciālistiem, jaunā mācību gada priekšvakarā tradicionāli rīkojam kosmētikas skolu vadītāju – izglītotāju - un Centralizēto Profesionālās Kvalifikācijas eksāmenu (CPKE) un Sertifikācijas eksāmenu (SE) komisiju –vērtētāju – sanāksmi par 2017. gada absolventu mācīšanās rezultātiem, eksāmenu norises organizatorisko nodrošinājumu.

   Sintija Strautiņa-Strēle, Starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas skolotāja  ar bagātu pieredzi arī VISC darba grupā, kas izstrādā CPKE  satura un norises prasības, iepazīstināja sanāksmes dalībniekus  ar jaunievedumiem CPKE satura, teorētiskās un praktiskās daļas vērtēšanas prasībās, atsevišķas lietas iezīmējot salīdzinājumā starptautiskās pieredzes kontekstā (Sintijai ir CIDESCO eksaminētājas pieredze).  CPKE komisiju priekšsēdētāji Gundega Zvirbule, Ivonna Dūce, Ilze Sudraba, kosmētiķu Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja Rita Baumane, skolu pārstāvji Rīgas Stila un Modes Tehnikuma pasniedzēja Baiba Ivanova, “Beauty School” direktore Inga Lokmane analizēja  izglītotāju un vērtētāju pieredzi, skolu plusus un mīnusus, iezīmēja problēmas apmācību procesā un to risināšanas ceļus audzēkņu profesionālās sagatavotības līmeņa uzlabošanā.

Atsevišķus ārstniecības personu sertifikācijas kārtības jautājumus savā uzrunā skāra Dace Roga, Veselības ministrijas vecākā eksperte. LĀPPOS Sertifikācijas Padomes priekšsēdētāja Benita Feldmane uzsvēra absolventu medicīnisko zināšanu, kas nereti ir nepietiekošas, ārstniecības personu atbildības nozīmību kosmētiskā pakalpojuma sniegšanā.

Evija Uzare, IKVD Kvalitātes novērtēšanas  departamenta direktore, iepazīstināja ar novitātēm mācību iestāžu un izglītības programmu akreditācijā.

VISC Profesionālās izglītības departamenta profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā referente Maruta Daļecka atzinīgi novērtēja asociācijas darbību jauno speciālistu sagatavotības līmeņa pilnveidošanai.

Emocionālo sarunu un  diskusiju noslēgumā sanāksmes vadītāja asociācijas prezidente Nellija Janaus apsolīja sarīkot semināru izglītotājiem un vērtētājiem, lai eksāmenu praktiskās daļas novērtējumā vienotos par vienotiem vērtēšanas kritērijiem,  to vienotu izpratni no abām pusēm,  pārrunātu vērtēšanas procesa ētisko pusi un eksāmenu organizatorisko nodrošinājumu.