Mainīta Tālākizglītības punktu (TIP) piešķiršanas un apstiprināšanas kārtība!

13/04/2021

Mainīta Tālākizglītības punktu (TIP) piešķiršanas un apstiprināšanas kārtība!

Tālākizglītības punktu (TIP) piešķiršanas un apstiprināšanas kārtību nosaka MK noteikumi  Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” (spēkā  no 2013.gada 3.janvāra). Saskaņā ar šo noteikumu 53.;54.;55.; 56. punktiem TIP piešķir LĀPPOS Sertifikācijas padome (SP). TIP tiek uzskaitīti saskaņā ar minēto noteikumu 5.pielikumu.
Pieteikums TIP piešķiršanai LĀPPOS SP ir jāiesniedz divus mēnešus pirms pasākuma norises datuma.

Uzņēmums, iestāde vai organizācija (iesniedzējs) sagatavo iesniegumu LĀPPOS Sertifikācijas Padomei, elektroniski saskaņo ar LKKA (ieskenētu, ar parakstiem) un  nosūta uz e-pastu sp@lappos.lv. Pretējā gadījumā LĀPOS SP   ir tiesības atteikt TIP piešķiršanu (MK not. 943). Pēc LĀPPOS  SP sēdes (sēdes notiek katra mēneša pirmajā otrdienā) atbilde par TIP piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiek nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Dokumenti (skat. sadaļā “Kosmētiķu sertifikācija”)

Ministru kabineta noteikumi Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”
Ministru kabineta noteikumi Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 5.pielikums.

 

IESNIEGUMS TIP PIEPRASĪŠANAI - lejuplādei, skatīt zemāk!