LASI, DOMĀ, RĪKOJIES!

21/09/2018

17.09.2018. notika kārtējā Valdes sēdes sēde, kur izskatīti nozarei aktuāli jautājumi:

1.LKKA konferences “Multidisciplinārā pieeja acne terapijā”(02.11.2018.) darba kārtība.

Skatīt pēc 25.09.2018. skat. www.lkka-cidesco.lv

2. Kosmētiķa profesijas prestiža celšana un ar to saistītās aktivitātes.

Diskusijā vienojāmies, ka ir  jāstiprina ārstniecības personas kosmētiķa prestižs un pozīcijas skaistumkopšanas darba tirgū,  sabiedrībā. Ir jāsāk katram ar sevi! Ja nav sakārtota, tad neatliekami jāsakārto savas uzņēmējdarbības tiesiskā puse, attiecības ar VID, ar Veselibas Inspekciju, ar  sertifikācijas institūciju. Valde veiks prevencijas darbu: savas kompetences robežās analizēs situāciju nozarē, izglītos, konsultēs asociācijas biedrus, piesaistot attiecīgus speciālistus, t.sk. nodokļu optimizācijas jautājumos, kas sniegs ieteikumus, padomus,  kā rīkoties legālai  izvēlētā uzņēmējdarbības veida  īstenošanai praksē.  2019. gadā rīkosim akciju “Mans kosmētiķis”, tās ietvaros – Valdes, speciālistu un klientu tikšanos reģionos.

3. Kandidātu deliģēšana darbam izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas Ekspertu komisijās un Centralizētā Profesionālās Kvalifikācijas Eksāmena komisijās, virzot kandidātu personālsastāvu apstiprināšanai Nozares Ekspertu Padomē (NEP) un Latvijas Darba Devēju Konfederācijā (LDDK) .

4. LKKA uzņemti 24 jauni biedri.